24 November, 19.30 u: Filmavond Escape from Hell

De vraag of er een leven is na de dood houdt mensen al eeuwen bezig. Is het echt helemaal afgelopen als we onze laatste adem uitblazen of bestaat er toch een soort hiernamaals. Om hierop antwoorden te vinden kunnen we te rade gaan bij de Bijbel, die duidelijk spreekt over een laatste oordeel en een leven na de dood.

In de film Escape from Hell wordt de sceptische dokter Eric Robinson geconfronteerd met mensen die een bijna-dood ervaring hebben gehad. Hij kan niet ontdekken dat er een kern van waarheid moet schuilen in al deze verhalen. Om het zeker te weten bedenkt hij een hele radicale manier….