Wouter

Hallo, mijn naam is Wouter, ik ben 22 jaar en ik wil graag vertellen wat God in mijn leven gedaan heeft.

foto WouterVanaf mijn geboorte ben ik christelijk opgevoed (gereformeerd). Ik  ging met mijn ouders mee naar de kerk en zat ik op een christelijke school. We lazen uit de bijbel en baden voor het eten en zelf bad ik ook voor het slapengaan. Ik geloofde wel dat God bestond –daar heb ik nauwelijks aan getwijfeld – maar toch voelde het alsof Hij erg ver weg was en alsof mijn gebed naar God toe niet gehoord werd. Ik kon God niet ervaren in mijn leven.

Rond mijn 15e ging ik door een moeilijke periode heen; mijn ouders gingen toen uit elkaar. Hierdoor kwam er ook een afstand tussen mij en de kerk. Ik hield mij minder met het geloof bezig. Ik begon troost te zoeken op andere plekken. Door bezoeken te brengen aan coffeeshops en cafés werd de innerlijke pijn eigenlijk tijdelijk stilgezet. Maar zodra ik mijzelf niet kon vullen met tijdelijke dingen, werd de pijn groter, dus zag ik dit als de enige uitweg. Ik was erg trots en wilde niet dat mensen mij als zwak zagen, dus ik probeerde de pijn te verbergen. Mijn schoolprestaties gingen hierdoor onderuit. Ik ben uiteindelijk bij een psycholoog beland en heb hier een traject afgelegd. De innerlijke pijn en ellende waren hiermee niet verdwenen. Ik zocht verder maar kon geen troost en vervulling vinden.

Toen vertelde één van mijn vrienden dat hij binnenkort zou stoppen met zijn oude leven en dat hij een nieuw avontuur aanging. Ik wist eerlijk gezegd niet wat hij bedoelde, maar na een tijdje wel. Hij had me uitgenodigd voor een kerkdienst en ik ben met hem meegegaan. De eerste keer in de kerk wist ik niet wat ik meemaakte. Er was zo’n geweldige atmosfeer van aanbidding, blijdschap en liefde dat ik er kippenvel van kreeg. Er werd na de preek steeds een oproep gedaan om je leven aan God te geven. Ik hoorde steeds het woord bekering… Ik wist echt niet wat het betekende dus vroeg op een donderdagavond aan mijn kameraad wat bekering inhield. Hij vertelde dat je dan je leven overgeeft aan God en dat je vergeving vraagt van je zondige levensstijl en Jezus gaat dienen, en dan kan je hem gaan ervaren.

De volgende dienst heb ik bij de oproep mijn hand omhoog gestoken. Er kwam toen iemand uit de kerk met mij mee. We knielden samen neer, we baden een gebed en er viel een last van mijn schouders. Ik kreeg een overweldigend gevoel van bevrijding, blijdschap en liefde en in de dagen erna kreeg ik een sterke zekerheid dat Jezus in mijn hart is komen wonen. Ik heb nog nooit zo’n geweldige ervaring in mijn leven gehad. Ik heb een half uur staan huilen van blijdschap.

In de periode daarna begon ik de bijbel te lezen. Voor mijn bekering snapte ik nooit wat er in de bijbel stond, maar nu waren mijn  ogen geopend. Ik snapte wat de boodschap van een bijbelverhaal betekent.

God heeft mij bevrijd van ontzettend veel gebondenheden,  pijn en zonden. Ik kreeg er een nieuw hart voor in de plaats. Ik heb een nieuw leven van God gekregen. Er is niks beter dan God in je leven te hebben. Ik weet dat God een plan en een bestemming met mijn leven heeft, maar ook met dat van jou. Als je nog nooit ervoor hebt gekozen om je leven aan God te geven doe dat dan zo snel mogelijk want je leven zal radicaal veranderen!

Weet dat voor God niets onmogelijk is!