Excuses

Welk excuus heb jij om Jezus niet te volgen?

Er zijn zoveel problemen in deze wereld. Als God bestaat waarom zijn er dan oorlogen, ziektes en hongersnood?

Antwoord: God heeft mensen geschapen met een vrije wil. Wij zijn geen robots die op commando Halleluja roepen. We kunnen kiezen om het goede te doen (liefhebben, eerlijk zijn en rechtvaardig) maar ook om allerlei zondes). Als iedereen zich zou houden aan Gods geboden zou je zelfs je fiets niet op slot hoeven te zetten. Waarom ontstaan oorlogen? Dat heeft vaak te maken met verlangen naar meer macht of geld. Haat speelt ook een belangrijke rol, soms zelfs in naam van religie. De wortel van het probleem is zonde. Ook al giet men er een religieus sausje er over heen, het blijft zonde.

Ik heb te veel schijnheiligheid gezien. De kerk hoeft voor mij niet meer.

Antwoord: Schijnheiligheid is van alle tijden. De FarizeeĆ«rs in de tijd van Jezus zagen er heel vroom uit van de buitenkant maar van binnen waren ze hartstikke corrupt. Jezus confronteerde hen keihard. Hij vergeleek ze met gewitte graven. Van buiten netjes opgeschilderd maar van binnen vol dorre doodsbeenderen. Er zijn in deze tijd verschrikkelijke schandalen over seksueel misbruik in de kerk (en in de zorg en in de sport). God neemt dat heel serieus.  Ieder mens zal verantwoording moeten afleggen voor zijn daden op de dag des oordeels. Niet alleen de pedofiele priester of voetbalcoach maar ook u. We kunnen wijzen naar de fouten van anderen maar dat maakt onze eigen zonden niet goed.